top of page
IMG_9182-LR.JPG

Privacyverklaring

Balletschool An Van den Broeck - PRIVACY VERKLARING

1. Persoonsgegevens

Deze Applicatie verzamelt en verwerkt volgende persoonsgegevens:

 • Familienaam en voornaam

 • Geboortedatum

 • Geslacht

 • Adres (straat, nummer, postnummer en gemeente)

 • Telefoonnumer(s): vast en mobiel

 • e-mail adres

 • Noodnummer

 • Foto (optioneel)

De verstrekking van deze persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om lid te worden.

2. Doel en rechtsgrond

Deze persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt met de volgende doelen:

 • Algemeen ledenbeheer

 • Indelen van leden

 • Leden informeren over activiteiten

 • Aangifte bij verzekering

 • Subsidiedossiers

Rechtsgrond: op welke juridische basis verzamelen wij deze gegevens? Deze gegevens worden verzameld vanwege "gerechtvaardigd belang", de gegevens zijn namelijk noodzakelijk voor het dagelijks beheer van Balletschool An Van den Broeck en de communicatie met de leden. Voor de subsidiedossiers is er een wettelijke verplichting om deze gegevens door te geven aan de bevoegde instanties.

3. Bewaartermijn

De persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard,voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Dit met inachtname van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen. Persoonsgegevens worden maximaal 5 jaar bewaard na het laatste gebruik.

4. Verwerkingsverantwoordelijke - contactinformatie

De verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevens is Balletschool An Van den Broeck lucrece@balletschool-anvandenbroeck.be

5. Andere partijen

SwingIT

De gegevens worden beheerd via de webapplicatie "SwingIT". SwingIT treedt op als gegevensverwerker, en is verantwoordelijk voor de opslag en de bewaking van de gegevens op de servers. SwingIT zorgt ervoor dat het gebruikte datacenter voldoet aan de GDPR regels. <

6. Cookies

Onze cookie policy vindt u hier

7. Uw rechten

U heeft recht op gratis inzage, rectificatie, verwijdering en overdracht van de persoonsgegevens. U kan deze vraag stellen aan de verwerkingsverantwoordelijke (zie punt 4).

8. Bij inschrijven geef je automatisch toestemming aan de balletschool om genomen foto-, beeld- en audiomateriaal te gebruiken voor media doeleinden. 

Indien u hiermee niet akkoord gaat, gelieve dit via het contactformulier expliciet te vermelden (bij inschrijving).

bottom of page